Gravfält Larv 13:1

Vara Kommun

Gravfält, 100x40-60 m (NÖ-SV), bestående av ca 22 fornlämningar. Dessa utgöras av 21 högar (varav 6 till formen flacka och stensättningsliknande) och 1 rest sten. Högarna äro 4-11 m diam (de kraftigt välvda 8-11 m, de flackade 4-7) och 0,2-1,3 m h (de större 0,6-1,3 m, de mindre 0,2-0,4 m). Högarna bestå troligen av sand. Två av de större ha mittgro, en 4 m diam och 0,4 m dj, en 1 m diam och 0,2 m dj. En har kraftiga och en lättare grävningsskador, ett par i NÖ delen kantskadade av uppfartsväg och garagebygge. Enav de större har avplanad topp. Den resta stenen (vid X på fotokartan) är 1,1 m h, 0,3 m br (N-S) och 0,2-0,3 m tj. Lutar ca 15cg mot Ö. Enl fru Svensson i Hedgårda (villan vid fältet) skall manha berättat, att denna markerar en hundgrav, varefter dess fornlkaraktär är osäker. Gravfältet beväxt med granskog, i S till en del lövträd och i NV delen trädgårdsvegetation.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 58.189755, 13.132011

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240404

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

50 Bilder