Gravfält Larv 22:1

Vara Kommun

Larva bäsing är en stor gravhög, en så kallad storhög. Du hittar den imponerande konstruktionen på ett litet gravfält söder om Larvs kyrka i Vara kommun. Storhögen är fem meter hög med branta sidor och mäter 30 meter i diameter. Gropen som finns på toppen är förmodligen en gammal plundringsgrop. Det är okänt vem eller vilka som är begravda i högen, men de var sannolikt rika och hade stor makt i bygden. Ibland har gravhögar använts för senare begravningar, så kallade sekundärgravar. Kring storhögen ligger flera runda övertorvade stensättningar. En del har en sten i mitten. Mellan stensättningarna löper en hålväg. Hålvägar är gamla färdvägar som genom slitage, väder och vind fått en skålad form. De kan ibland likna djupa diken. Hålvägen vid Larva bäsing har ett kantigt utseende och plan botten, vilket tyder på att den är från senare tid.

Längre bort i området ligger ytterligare ett gravfält. Det består av tre mindre högar och sjutton runda stensättningar. När den intilliggande kyrkogården byggdes ut 1982, gjordes en utgrävning precis öster om gravfältet. Då hittade man flera eldhärdar, hyddor och andra boplatslämningar. I gravarna hittade man bland annat ett vikingatida bronsspänne, keramik, järnnitar och en pärla av glasfluss. Med tanke på gravfältets läge i terrängen och fynden från de närliggande gravarna, är det troligt att Larva bäsing är från yngre järnåldern.

Källa: Länstyrelsen

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240404

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

35 Bilder