Gravfält Lockebacke Larv 29:1

Vara Kommun

Här vid Lockebacke finns sju domarringar, sju runda stensättningar och ett stort antal stenar som kan ha ingått i ytterligare dommarringar. Namnet domarring kommer av att man tidigare trodde att de hade i samband med rättskipningen. Undersökningar har dock visat att de är gravar, ofta från äldre järnåldern.

En av domarringarna är imponerande i sin storlek. Den är 19 meter i diameter och består av 9 stenar, varav en är rest och de övriga liggande block. Stenarna är upp till två meter stora. De övriga domarringarna är upp till sju meter stora och består av 5 till 7 stenar. En av stenarna i den tydligaste av dessa mindre domarringar är rest, 0,6 meter hög de övriga stenarna är klumpformiga eller liggande avlånga.

De sju stensättningarna avtecknar sig som svaga, runda förhöjningar med som regel en diameter på fyra till sju meter. En av stensättningarna är dock hela 14 meter stor. Även stensättningarna innehåller gravar från järnåldern.

Brandbegravningar var det vanligaste under järnåldern. Som regel brändes de döda på bål. De brända benen placerades i ett ler- eller träkärl som ställdes i själva graven. Ibland spriddes även bålresterna ut i graven. Den döde fick några gravgåvor med sig på sin resa till dödsriket. Ovanpå gravgömman byggdes själv graven.

Källa: Skylt på plats

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater:58.185089, 13.096578

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240404

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

117 Bilder