Gravfält Larv 7:1

Vara Kommun

1) Domarring, 8 m diam, bestående ursprungligen av 7 resta klumpformiga stenar, varav 5 kvarstå. Dessa äro 0,6-0,9 m h och 0,4-1m i genomskärning. I V och N kanterna två gropar i ytan efter tvåborttagna stenar. Stenen i S har ett G inhugget. 6 m Ö om nr 1 är nr: 2) Domarring, rest av, troligen 11 diam, bestående av okäntantal stenar, varav troligen. Två av dessa (1 Ö och N kanten ) äro resta block 0,9-1,2 m h och 0,8-1,2 m i genomskärning, en sten (i V kanten) är 0,5 m h och 0,4-0,6 m i genomskärning. Denna kan ev ha hört till en annan nu borttagen mindre ring. Resten av den stora ringen borttagen i samband med husbygge, varav grunden nu kvarstår inuti och troligen SV om ringen. Som trappsten 3 m V om den Ö stora stenen ligger en häll, som kan ha ingått i ringen. Troligen ca 3 m S om nr 2 är nr: 3) Domarring, rest av, 10 m diam, nu bestående av 7 på ojämna avstånd liggande klumpstenar. Dessa äro 0,4-1,1 m stora och 0,1-0,4 m h. Troligen rubbade ur sina lägen, Ö kanten saknas och i N kan ev någon från 2) ingå. Obs! Ca 2 m S om nr 3 är en fridlyst björk. 11 m 160cg om nr 1 är: 4) Domarring rest av, diam ej beräkningsbar möjligen 8-10 m nu bestående av 3 stenar, 2 resta stenar och en liggande. Det ursprungliga antalet stenar går ej att fastställa. Stenarna är 0,6-0,9 m h, 0,5-0,7 m br och 0,4-0,6 m tj. I en sten finns årtalet 1884 inristat. 12 m NÖ om nr 2 är: 5) Hög, rest av ca 15x9 m (N-S) och 1,3 m h. Vdelen och mittpartiet borttagna vid byggandet av källare. Ö kanten troligen skadad av väg. Källargång i V sidan.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.191327, 13.137669

 

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240402

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

25 Bilder