Gravfält Lockebacke

Vara Kommun

 

Inom gravfältet finns sju runda övertorvade stensättningar, sex domarringar samt några stenar,  om kan vara rester av ytterligare ett antal domarringar. Den största domarringen är 19 m i diameter och består av 9 block. Gravfältet kan dateras till äldre järn- ålder (500 f Kr - 500 e Kr), har utgjort begravningsplats för befolkningen i en närbelägen by eller gård. Domarringar är vanliga i Västergötland. De är gravar, som markeras av kretsar med glest ställda eller lagda stenar. Benämningen domarring har uppstått ur folktradition under sen tid, då man trodde att de utgjort gamla tingsplatser. Under äldre järnålder har vanligen de döda bränts på bål, varefter de brända benen lagts  i ett lerkärl eller i en hartstätad träask tillsammans med smycken och redskap.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6454883, Y 1341527

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder