Gravfält Lundskullen

Vårgårda Kommun

 

Gravfält, 170 x 80 m, bestående av ca 65 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hällkista, 4 högar, ca 18 runda stensättningar, 1 treudd, 1 domarring och 40 resta stenar. Hällkistan i hög belägen i gravfältets V del.  Högen är 12 m i diameter och 1,5 m hög, V och S delarna är bortschaktade vid grustäkt. Hällkistan i högens mitt är 10 x 2 m i Ö långsidan är 7 hällar 1 - 1,1 m höga, 0,6 - 1,2 m breda och 0,3 m tjock. I V långsidan är 9 hällar,  0,9 - 1,1 m hög, 0,6 - 1,4 m breda och  0,2 - 0,3 m tjocka. N gaveln utgörs troligen av jordfast berg och är 1,3 m  hög och 2 m bred. I S delen är hällarna uppresta i sen tid och bildar en rundad gång från SÖ kanten.  Högarna är 4,5 - 10 m i diameter och 0,5 - 1 m höga. I ytan enstaka 0,4 - 0,6 m stora stenar.  Den största högen har ställvis kantkedja, intill 0,4 m höga av 0,3 - 0,7 m stora stenar.  Denna har även en grop i mitten 3 m i diameter och 0,5 m djup. I gropen ett yttertal 0,2 - 0,6 m stora stenar.  En hög är kraftigt skadad av grustäkt och endast en mindre del återstår.  De runda stensättningarna är 3,5 - 7 m i diameter och 0,1 - 0,4 m höga. Övertorvade de flesta med enstaka  stenar i ytan, 0,1 - 0,4 m stora stenar. En har rest mittensten, 0,4  m hög, 0,4 m bred och 0,1 m tjock., avsmalnande uppåt.  Ett par har ställvis kantkedja, 0,1 m hög, av 0,2 - 0,4 m långa stenar. Fem har grop i mitten eller i kanten, 1 -3  m i diameter och 0,2 - 0,5 m djupa. Ca fem stensättningar är schaktskadade av grustäkter och ett par av dessa är att  beteckna som rest av stensättning. Treudden, belägen i gravfältets S del är 10 m i sida och 0,3 m hög övertorvad. I uddspetsarna är resta stenar,  varav i kullfallen, 0,4 - 0,6 m höga, 0,3 - 0,7 m breda och 0,1 - 0,3 m tjocka.  Domarringen i gravfältets SÖ del, är 9 m i diameter, bestående av 9 klumpformiga stenar, 0,5 - 1 m stora stenar och  intill 0,4 m höga med ett avstånd av 1 -3 m mellan varje sten.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater X 6443853, Y 1324293

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder