Gravfält Västerbitterna 9:1

Vara Kommun

Gravfält, 90x40-50 m (NÖ-SV), bestående av ca 15 fornlämningar .Dessa utgöres av 3 högar och ca 12 troligen rundastensättningar, varav 5 osäkra, 8 stensträngar och 1 hålväg.Högarna äro 9-12 m diam och 1,4-2 m h. I ytan i regel talrikastenar 0,2-0,4 m st. Den största har delvis synlig kantkedja av0,3-0,6 m st stenar, 0 ,1-0,3 m h. De två andra är kraftigtskadade genom grustäkt, kant skadade genom odling och troligenäven ytskadade genom materialtäkt. Den ena har i skärningen motgrustaget mycket talrika stenar. Dessa två högars storlek svåratt ange pga odlingskanterna. Sten sättningarna, varav 3 äro högliknande, äro 4-10 m diam och 0,2-0, 6 m h. Övertorvade, iregel med i ytan talrika stenar, 0,2-0,4 m st. Samtliga äroskadade, varav flera kraftigt, genom äldre odling i yta och kant så att formen hos flera nu är lånngsträckt. Någr a (ca 5)äro så kraftigt skadade, att det ej kan avgöras om de ärfornlämningar eller enbart odlingsrester. En har en potatisgropi SSÖ delen. Gravfältet är delvis beväxt med träd och buskar av jörk, en, gran, oxel mm. 2) Stensträngarna är belägna i den NÖdelen av området består av 8 stensträngar 21-56 m l och 1-2 m brsamt 0,3-0,7 m h. Övertorvade. Stensträngarna begränsar 4 par cellåkrar 15-20 m br och intill 50 m l.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 58.133216, 12.980407

Fotodatum 20240310

Publicerad 20240406

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

53 Bilder