Gravfält Vesene

Herrljunga Kommun

 

Gravfält 50 x 40 m bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 domarringar, 2 resta stenar och ca 6 stensättningar. Domarringarna är ca 7 respektive 9 m i diameter av 11 respektive 9 klumpformiga stenar. Den längst mot NÖ belägna domarringen är skadad vid grustäkt i sin SÖ del och den 6 & 7 meter lång sträcka. Troligen har därvid 2 stenar tagits bort. Det ursprungliga antalet stenar borde ha varit 11. De 2 resta stenarna finns i fältets mitt och är 0,8 0,9 m h. Stenarna står med ca 2,5 avstånd från varandra och ha möjligen utgjort en del av en domarring. De står nu i kanten av den största stensättningen. En av stensättningarna är större än de övriga. Den är 11 m i diameter, de övriga är 5 - 7 m i diameter, fyllda ca 0,3 m h. Fyllningen utgöres av i torvyta synliga 0,2 - 0,3 m stora stenar. I fältets N kant och intill en åker finns 3 högliknande lämningar 4 - 5 i diameter och 0,3 - 0,5 m h bestående av stora mängder 0,1 - 0,2 m st rundade stenar. dessa utgöra säkerligen odlingsrösen.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater 6428264, 1334554

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder