Gravfältet Ringestena Sexdrega 33:1

Svenljunga Kommun

Gravfältet här vid Ringestena består av 16 fornlämningar. Här finns fyra kvadratiska stenkretsar, tre resta stenar och nio klumpstenar. Klumpstenarna, i områdets norra del, kan ha ingått i en eller flera nu förstörda stenkretsar eller domarringar. Gravfält som domineras av gravar byggda av utvalda stenar, som resta stenar, klumpstenar, domarringar och andra typder av stenkretsar går under arbetsnamnet "stengravfält". De är ganska vanliga i Västergötland och dateras som regel till äldre järnålder. Gravfältet har utgjort begravningsplats för befolkningen i en närbelägen gård under järnålderns äldre del. Det döda brändes då vanligen på bål, varefter de brända benen ofta placerades i lerkärl eller hartstätade träaskar i en liten grop i markytan. Med sig i graven fick de döda ofta personliga tillhörigheter som smycken och redskap.

Källa: Skylt på plats

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230626

Koordinater: 57.528618, 13.074294

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

20 Bilder