Grimmareds Kyrka

Varbergs Kommun

 

Grimmareds kyrka är en kyrkobyggnad i Veddige i Varbergs kommun. Den tillhör sedan 2012 Veddige-Kungsäters församling (åren 2006-2012 Kungsäters församling och tidigare Grimmareds församling) i Göteborgs stift.
Stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt korparti, en vidbyggd sakristia i norr samt ett kyrktorn i väster. Huvudingången går via vapenhuset i tornets bottenvåning och en till ingång går till korpartiet i sydost. Av den äldsta stenkyrkan, som sannolikt uppfördes under äldre medeltiden, återstår ännu betydande delar i det befintliga långhusets västra del. Det ursprungliga koret ersattes 1803 med ett korparti lika brett som långhuset. 1811-1813 uppfördes kyrktornet vid västra sidan. År 1959 tillbyggdes en sakristia åt norr i anslutning till koret. Exteriören har efter ombyggnaderna i början på 1800-talet enkel, nyklassicistisk karaktär. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Kyrkorummets tak har ett tunnvalv av trä med profilerad taklist. Den fasta inredningen präglas framförallt av altaruppsats och predikstol, förvärvade under 1800-talets andra hälft och av tidstypisk utformning. I samband med restaureringen 1959 tillkom sakristian.
Taket hade tidigare dekorationer målade någon gång under tiden 1730-1764 av Ditlof Ross. De förstördes då man 1862 lade in ett nytt tak. Bevarade är dock läktarbröstningens apostlaserie målad Ross vid samma tid. I koret står en dopfunt av trä med åtta sidor och ett kraftigt profilerat listverk vid basen. Cuppan är dekorerad. I vapenhusets sydöstra hörn står ännu en dopfunt som är från 1500-talet och är utskuren ur en stock. Funten är kraftfullt marmorerad med mörkt grönblå-grå.
Från 1500-talet härstammar även ett dopfat av mässing. Predikstol sattes in 1862 och är tillverkad av Johannes Johansson i Mjöbäck. Altaruppsatsen är från 1879 och består av ett kors med mantel och törnekrona. Storklockan är gjuten 1821 av Th, Fries, Jönköping. Diameter: 100,5 cm. Vikt: 665 kg. Lillklockan göts 1796 av J. Björkman, Göteborg. Den har en diameter på 72 cm och väger 235 kg. En orgel tillverkades 1955 av Liareds orgelbyggeri. Den ersattes 2006 en ny orgel byggd av Ernst Henrich Burgmann.

 

Koordinater: 57.246583, 12.459261

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

41 Bilder