Gullereds kyrka

Ulricehamns Kommun

 

År 1836 uppmanade stiftet till sammanbyggnad av kyrkorna i Gullered och Hössna. Det ogillades av Gulleredsborna som istället bestämde sig för att bygga en ny egen kyrka.  Därmed övergavs den gamla träkyrkan, vars äldsta delar troligen var från medeltiden, som revs och såldes som byggnadsmaterial, då den nya stod kvar. Den nya kyrkan invigdes efter att uppförts efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom. Den ligger på en sandås, 302 meter över havet i änden av en oskiftad by. Sten till kyrkan ska bland annat ha hämtats från från den tidigare kyrkan i Tisserad. Den är en av stiftets främsta representanter för empirstilens kyrkotyp med sin korrundel och sitt lanterninförsedda torn. En smärre renovering gjorde 1925 då kyrkan bland annat fick nya golv och innanfönstren igensattes. År 1951 installerades elektricitet och elbelysning. Man tog bort den främre bänkraden för att ge mer plats vid begravningar. Vid renoveringen 1966 inrymdes sakristia och samlingsrum i en läktarunderbyggnad. Bänkarna gjordes mer bekväma och korbänkarna togs bort och en toalett installerades under en av läktartrapporna. Under 1992-1993 utfördes stora in- och utvändiga underhållsarbeten.

Koordinater: 57.800155, 13.594707

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

41 Bilder