Gunnarps Kyrka

Falkenbergs Kommun

 

Gunnarps kyrka är en kyrkobyggnad tillhör Gunnarps församling i Göteborgs stift. Den ligger i kyrkbyn Gunnarp i Falkenbergs kommun.
En första kyrka i Gunnarp fanns sannolikt redan på 1200-talet då dopfunten är från den tiden. På 1740-talet byggdes en ny kyrka i trä och med torn, som emellertid totalförstördes i en brand orsakad av blixtnedslag den 19 juni 1753.
Den nuvarande kyrkan byggdes 1755-1756 och är en av Hallands få träkyrkor. Vid invigningen fick kyrkan namn efter dåvarande kung Adolf Fredrik. Den har utvändigt vitmålad träpanel och i väster ett brett torn, byggt i tre våningar, obetydligt högre än långhuset och krönt av ett kors. Långhuset har ett högt koppartäckt sadeltak. Vapenhuset ligger söder om koret och sakristian i norr.
Invändigt är timmerväggarna synliga. Korfönstren har målningar. Det dröjde till 1860-talet innan några större reparationer utfördes. Ny orgel, altare och predikstol insattes då. Tak, väggar och apostlabilder på läktarbröstningen målades 1782 av Henrik Andersson Wibeck från Varberg. Takmålningarna övermålades först 1881 och vid restaureringen 1908 kläddes taket med pärlspont och väggarna med säckväv. Läktarbröstningens brädor såldes. Under tiden 1908-1945 var dock kyrkorummet målat i ljusblå färg.
Den senaste restaureringen 1949 syftade till att återställa kyrkans 1700-talsutseende. Man tog fram Wibecks takmålningar under ledning av Thorbjörn Engblad, som även rekonstruerade läktarbröstningens bemålning med ledning av några återfunna fragment och väggarnas draperimålningar. Grunden förbättrades, tornet höjdes, kupolen gjordes smäckrare och nytt tak av kopparplåt lades. Vapenhuset ersattes med en stentrappa och dörr direkt in i kyrkan. Nya bänkar sattes in. Ett kors, som kom till vid 1800-talsrestaureringen, flyttades till södra långväggen. Ett nytt altarskåp tillverkades 1949. Vidare installerades elektrisk belysning och centralvärme. Invigningen efter denna omfattande renovering förrättades den 18 december 1949 av biskop Bo Giertz.

 

Koordinater: 57.148104, 12.937053

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

37 Bilder