Hajoms Kyrka

Marks Kommun

 

Kyrkan har en stomme av sten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster. Vid norra sidan finns en vidbyggd sakristia, väggarna är vitputsade invändigt såväl som utvändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Vid västra kortsidan finns två rundfönster samt ett lunettfönster. Ingångar finns på långhusets västra kortsida och södra långsida, samt på sakristians östra sida. Långhuset har ett sadeltak som är valmat över koret och belagt med enkupigt lertegel. Sakristia har ett sadeltak belagt med samma tegel. Äldsta stenkyrkan uppfördes sannolikt under äldre medeltid. Av denna återstår möjligen partier i det befintliga långhusets sydmur. 1685 dekorerades kyrkorummets takvalv med målningar utförda av Varbergskonstnären Olof Andersson. Någon gång mellan 1685 och 1774 byggdes innertaket om och målningarna försvann. På 1700-talet revs norra och östra väggen liksom koret. En ny vägg i norr murades upp och kyrkan blev bredare. Samtidigt byggdes nuvarande tresidiga kor. År 1837 förlängdes långhuset åt väster med omkring 5 meter. En ny portal togs då upp, år 1882 byggdes en sakristia vid kyrkans norra sida. En invändig renovering genomfördes 1894 då ny bänkinredning och altarring tillverkades och kyrkan målades om invändigt. En omfattande in- och utvändig renovering genomfördes 1928-1929 efter program av arkitekt Axel Forssén. En ny sakristia byggdes som ersatte sakristian från 1882. I dess källarvåning byggdes en värmekammare för det nya värmesystemet som installerades. Putsen på kyrkorummets väggar lagades och hela interiören målades om. 1936 installerades elektrisk belysning. Vid en utvändig renovering 1953 genomfördes omfattande åtgärder på fasader och tak. Interiörens nuvarande utformning är resultatet av 1900-talets restaureringar, med syftet att framhäva kyrkans 1700-talskaraktär. Wibecks väl bevarade målningar med bibliska motiv togs fram 1929. Kyrkans 1600-1700-talsinteriör är välbevarad.

Det finns mer att läsa om Hajoms kyrka här.

 

Koordinater: 57.503991, 12.550885

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

46 Bilder