Marbäcks Hällkista

Ulricehamns Kommun

 

Flertusenårig familjegrav Marbäcks hällkista är en grav från slutet av stenåldern. Människan hade då börjat bruka jorden och ha boskap, men försörjde sig även på jakt och fiske. Områden som tidigare varit obebodd röjdes för odling och bete. Man bosatte sig gärna på höjder nära vattendrag. Sina döda begravde man utan kremering. Hällkistan gav plats åt flera begravningar, såväl vuxna som barn och spädbarn kunde vila där. En rik släkt kunde bygga en stor grav och skänka värdefulla föremål till den döde. Graven består av 23 resta hällar och en enda takhäll, ursprungligen fanns flera. Den är placerad på en höjd, kistan har varit övertäckt av jord eller ett stenröse under forntiden. Till megalitgravarna hör hällkistor, dösar och gånggrifter. Hällkistorna är yngst och byggdes 2400 - 1000 f.Kr. I sjuhäradsbygden har man funnit omkring 80 hällkistor. De finns i hela södra Sverige, flest på sydsvenska höglandet. När hällkistan upptäcktes 1888 fann man dolkar, spjutspetsar, pilspetsar, skrapor, knivar och spån av flinta, yxa och mejsel av sten, hängprydnader av skiffer samt två lerkärl. I ett av kärlen fanns avtryck av vete. Fynden finns på Historiska museet i Stockholm.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6403053, Y 1359337

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder