Hällkista Södra Härene 4:1

Vårgårda Kommun

 

Skandinaviens största hällkista finns i Södra Härene. Mittemot Södra Härene kyrka, på den så kallade Jättakullen ligger Skandinaviens största hällkista. Den är 14 m lång och 4 m bred och består av två rum åtskilda av en stor stenhäll. I den södra delen är kistan öppen och här finns fem synliga s k skålgropar inknackade i en av hällarna. I kistans norra del var en sentida valvslagen anläggning belägen. Den var kraftigt övervuxen, men visade sig, efter friläggning, vara en 1,8 m lång tunnvälvs ugn. Ugnsöppningen var 0,6 m och valvhöjden 0,6 m. Ugnen var murad med lera som bindemedel. Botten på ugnen bestod av tre plana gråstenshällar. Leran mellan stenarna var delvis hårdbränd och valvets stenar var skörbrända. Enligt traditionen på orten skulle ett bränneri legat på denna plats "för länge se´n" och ugnen skulle utgjort eldstaden till en kölna. I själva kistan har man gjort fynd av benrester, flintdolkar, spjutspetsar av skiffer och flinta, pilspetsar av flinta, skifferhängen, en bärnstenspärla, krukskärvor, lerkärl och delar av lerkärl.
Vid Nossan som flyter alldeles nedanför hällkistan har man funnit en ekpåle med dymlinghål, daterad till ca 1560. Ekpålen har ingått i en träbro som ganska säkert användes av danske Daniel Rantzau på hans återtåg från Västergötland 1566 där han bränt bl.a. Läckö och Skara och var på väg hem mot Danmark. Utanför Alingsås anfölls han sedan av Charles de Mornay i vad som är känt som Slaget vid Brobacka där danskarna blev av med allt sitt krigsbyte och de överlevande hals över huvud tvingades fly.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6444882, Y 1324586

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder