Härlunda Kyrkoruin

Skara Kommun

Härlunda medeltida kyrka revs år 1781. Den gamla 1100-tals kyrkan var liksom kyrkan i grannsocknen Bjärka förfallen och för liten. Byggnadsmaterial, inventarier och annat från Härlunda och Bjärka återanvändes i den nya kyrkan. Kyrkan bestod av långhus, kor med absid och sakristia. Vapenhuset låt mot långhusets södra sida. Kyrkan hade ett målat valv i koret när det revs. Både inne i kyrkan och på kyrkogården fanns begravningar. Ett antal gravstenar flyttade från Härlunda kyrka till Bjärklunda, en del av dessa fanns i långhusets golv. I Bjärklunda kyrka finns också delar av en liljesten som kommer härifrån. Ett par gravstenar från 1600-talet finns kvar på kyrkogårdens södra sida. Här fanns också en cuppa till en dopfunt med mycket intressant bildsymbolik. En fundament till en dopfunt påträffades vid undersökningarna. Båda finns nu i Bjärklunda kyrka.

Förutom ett stort antal mynd, hittades en mängd andra föremål från medeltiden och 1600-1700-tal. Här fanns en medeltida tärning, bultlås, bokbeslag, stylus (ett skrivdon), kisthandtag med beslag, keramik, knappar, bennålar, svepningsnålar, kritpipor och mängder med spik samt målat fönsterglas

Koordinater: N 6469782, O 1359588

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder