Härna Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Härna kyrka är en kyrkobyggnad i västra delen av Ulricehamns kommun. Den tillhör sedan 2006 Södra Vings församling (tidigare Härna församling) i Skara stift.
Av den äldsta stenkyrkan, sannolikt uppförd under 1100-talet eller 1200-talet återstår ännu betydande murpartier i det befintliga långhusets västra del. Byggnaden uppvisar stora likheter med Mjäldrunga kyrka. Sannolikt är det tresidiga korpartiet och sakristian resultat av om- och tillbyggnader under 1600-talet eller 1700-talet. Vid början av 1800-talet föreslog stiftsledningen att en ny kyrka skulle byggas som var gemensam för tre socknar. Härna kyrka stod kvar och genomgick en grundlig restaurering 1838. Vapenhuset uppfördes 1900 i samband med en genomgripande restaurering efter ritningar av Bror Almquist. Vid restaureringen 1954 var avsikten att i görligaste mån framhäva kyrkorummets äldre stilkaraktär, varför flera tillskott från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal avlägsnades. Altaruppsats och predikstol är i senbarock. Interiörens nuvarande färgsättning härrör från 1987.
Kyrkan ligger på en kulle, 240 meter över havet, med utsikt över Viskans dalgång. Den murade byggnaden består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti och vidbyggd sakristia i norr. Vid västra sidan finns ett tvåvånings vapenhus av trä. Huvudingången går genom vapenhuset. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar. Vid ena ytterväggen finns en solvisare från 1728. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, valmat över den tresidiga östmuren. Innertaket är platt och försett med profilerad taklist.
Nära kyrkan i nordväst står en klockstapel med två klockor, som troligen uppfördes 1737. Den renoverades 1962.
Storklockan är av en senmedeltida normaltyp och saknar inskrifter. Lillklockan göts 1845 i Jönköping.

 

Koordinater:57.844694, 13.236634

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

16 Bilder