Hassela Kyrkoruin

Nordanstigs Kommun

Hassela kyrkoruin: På den här kullen ligger ruinen efter Hasselas gamla kyrka. Den var byggd i romansk stil som var vanligt i Hälsingland under medeltiden. Runt kyrkan löper resterna efter en stemnur. Den var tidigare försedd med spåntak och vid ingångarna fanns så kallade stigluckor, mindre byggnader med portvalv.

Kyrkans historia: Den finns inga bevarade dokument som talar om när stenkyrkan i Hassela uppfördes. Troligen byggdes den under senare delen av 1200-talet. Från början fanns bara långhuset och koret. På 1500-talert tillkom vapenhuset. Man byggde också stjärnvalv av tegel inne i långhus och kor- Invändigt dekorerades kyrkan med målningar. I drygt femhundra år räckte kyrkan till för församlingen. Men vid slutet av 1700-talet började den bli för trång. Vid Mikaelitid år 1826 hölls den sista gudstjänsten här och samma år stod den nya kyrkan klar. Tyvärr förstod man inte då att uppskatta värdet av den gamla stenkyrkan. Först fick den stå och förfalla några årtionden. Senare sprängde man bort delar av kyrkomurarna. Föremålen som funnits inne i kyrkan försvann. De berättas att de medeltida helgonskulpturerna blev leksaker åt barnen i byn.

Arkeologi: En mindre arkeologisk undersökning har utförts i kyrkoruinen. Fynden vittnar om vardagligt slarv under århundraden. Tre par glasögon, nio knappar, en hårnål, två knivar och fyra ljushållare är några av föremålen som tappats i kyrkan. Vid undersökningen påträffades också rester av olika om- och tillbyggnader i kyrkans historia.

Hadung - kungason eller jätte?: Det finns två helt olika berättelser om kristendomens införande i Hassela. I båda figurerar en man vid namn Hadung. Enligt den första sägnen var Hadung en jätte, en elak sådan. Från sitt boställe på andra sidan sjön försökte han stoppa byggandet av kyrkan genom att kasta stora stenar. En av de stenar han slängde kan fortfarande ses på åkern här nedanför. Den andra historien berättar om en mycket stor man, men ingen jätte. Han var kungason och kom hit från Norge med sitt följe. På Hadungsnär slog han sig ned för att kristna Hasselaborna. Missionen gick trögt till en början. Särskilt svåra att omvända var Älgeredsborna. Därför uttalade Hadung en förbannelse som i flera hundra år vilade över befolkningen där.

Källa: Skylt på plats

Fotodatum 20220629

Publicerad 20230627

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

81 Bilder