Hemgården Borås

 

Hemgården eller Utfalska gården som den kallades förr uppfördes på 1830-talet, av handlare Erik Nikolaus Memsen. Handlaren E. N. Memsen korn till Borås på 1820- talet, blev kompanjon med handlaren L. G. Bergendahl och gifte sig i början av 1830-talet med en dotter till denne. Med tanke på de stora eldsvådor, som drabbat staden, planterade Memsen skyddande träd på tre sidor av sitt hus, nämligen på de båda terrasserna samt åt dåvarande Brunsgatan, Allégatan i dag. Detta blev upprinnelsen till plantering av träd utefter hela denna gata, som omdöptes till Allégatan. På 1830 - 1840-talen var stadens postkontor inrymt i byggnaden. Efter Memsen övertogs fastigheten av major Claes Peter von Utfall f. 1799, d. 1874, och efter honom av hans dotter Hedvig och hennes make, major Gustaf Vilhelm Backström, som avled i Borås 1882. Efter major v. Utfall kallas fastigheten "Utfallska gården". Enligt beslut av Borås stadsfullmäktige kommer den att bevaras som kulturreservat. Avsikten är att här bereda lokaler för Hemgård och vandrarhem. Ägare i dag Borås stad.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder