Hög Larv 15:1

Vara Kommun

Hög, något oval, 23x17 m (Ö-V) och 2 m hög, kan även vara rund, 17 m diam och ligga på en naturlig förhöjning. Består troligen avsand. Något S om högsta delen en grop, 4 m diam och 0,4 m dj. Iövrigt smärre gropar i ytan. Troligen något kantskadad genom äldre odling. Röjd.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: 58.190668, 13.137339

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240404

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

11 Bilder