Hössna Gamla Sakristia

Ulricehamns Kommun

 

Det som finns kvar av Hössna gamla kyrka är sakristian och byggnadsåret är lite osäkert men den är säkert uppförd under 1100-talet. Byggnadskroppen vilar på en ojämn utkragande sockel av gråsten, de ojämna kyrkomurarna bär en vitkalkad spritputs. Kring porten i sydgaveln sitter två gravhällar från 1600-talet, fastsatta med järnklammrar. Den vänstra är endast ett brottstycke och uppallad på granithällar. Den högra ör en porträttgravhäll från början av seklet, vilken i stiliserad relief skildrar Lars Håkansson i form av skägglös ung man tillsammans med makan Kristin Mårtensdotter. På nordgaveln sitter ännu en vittrad 1600-tals häll, vilket ursprungligen legat över den gravkammare som ännu finns kvar i backen och tillhör kyrkoherde Andreas Hössnander (död 1691). I rösterna är ventiler och porten är den ursprungliga och bestpr av ett grovt furuplank med stocklås, på utsidan klätt med liggande järnlameller och nitar samt dörring. I östra väggen är ett kvadratiskt fönster med enkel luft från 1912. Byggnaden bär ett sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. Vindskivor och hängrännor är av tjärat trä. Sakristian är med all säkerhet uppförd under medeltiden och 1912 omdanades den till arkiv. År 1997 konserverades gravhällarna på fasen av Hans-Erik Hansson och år 2000 omdanades sakristian till kapell efter att en tid stått ur bruk. Putsen in och utvändigt lagades vid flera tillfällen. Snickerierna oljemålades och cementgolvet sannolikt från 1912 ersattes av kalksten.

Den nya kyrkan byggdes år 1839 fick inte altaret från den gamla kyrkan följa med utan det ersattes med ett förgyllt kors. Det är kul att man bevarar av det gamla och inte låter det bara förfalla som det görs på en del håll.

 

Koordinater: 57.825884, 13.537094

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

46 Bilder