1/12 mantal Fröstorp Kronogården

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Fröstorp Kronogården 2:5

Första kända boende:

Gustav Andersson kallad Lelle Gustav.

Torpet upphörde:

Omkring 1880 - 1890.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet inköptes under 1850-talet av ägaren till Fröstorp Kronogården, men var troligen utarrenderat till Gustav Andersson som sedan hade undantagsrätt. Enligt kontrakt från 1856 antogs Fredrik Andersson från Mosslanda som arrendator för 20 riksdaler och 40 dagsverken om året, att göras i slåtter och skördetid. Fredrik Andersson var född 1819, hustrun Anna Bengtsdotter var ävenledes föd 1819. Barn Inga Maja född 1845, sönerna August född 1848, Alfred född 1850, Clas född 1854 och Johan född 1856. Barnen utvandrade till Amerika. Fredrik hade från början svårigheter med ekonomin och efter ett är var han skyldig gårdsägaren Carlsson 56 riksdaler. Flera fordringsägare gjorde sig påminta och han anade att det kunde bli fråga om utmätning, men han kom på en lösning, han skulle överlåta sitt lösöre till Carlsson men ha kvar nyttjanderätten.

Ett kontrakt skrevs i laga ordning bevittnat av Andreas Johansson i Melltorp och Samuel Classon i Murum. Det upplästes i Hovs Kyrka den 13 december 1857 och registrerades i Häradsrätten den 22 samma år. Lösegendomen bestod av en häst värderad till 10 riksdaler, två kor 16 respektive 20 riksdaler, foder 20 rd, en bibel 1,6 rd, möbler och redskap 21 rd totalt 83,16 riksdaler.Problemen hopade sig dock för Fredrik och när 4 år av arrendetiden gått ansåg han sig tvingat att stämma Carlsson.

Det blev en lång rättegång med stämningar och genstämningar och varade i 3 år. Fredrik hävdade i sin inlaga att Gustav Andersson gjorde anspråk på hälften av jorden som undantag. Detta hade inte uppgetts i arrendekontraktet. Carlsson svarade med genstämning och begärde att Fredrik skulle betala resterande dagsverken och skulden 53 riksdaler eller lämna lösöret i pant. Det blev inte lätt för Fredrik som sålt en ko, använt halmtaket på ladugården till foder och inte betalt avgiften till prästen och soldaten. Fredrik bestred kraven och framhöll att lösöreköpet var ett skenköp för att rädda det undan utmätning. Flera vittnen inkallades. Gustav Pettersson Sibbatorp som skrivit kontraktet ansåg att det var ett låtsasköp, han hade själv föreslagit detta och även fått ersättning härför.

De grannar som inkallades kom i en svår situation men uttalade sig mest till Fredriks förmån. Till sist begärde Fredrik att få avlägga värjemålsed vilket beviljades. Han fick då föreläggande att vid 10 riksdaler vite vara försedd med själasörjares betyg om ägande frejd och kristendomskunskap, samt att minst en månad före tinget inställa sig hos prästen för att påbörja under visningen. Denna resulterade i följande betyg: Hemmansbrukaren från Fröstorp Kronogården. Fredrik Andersson vilken vid Gäsene häradsrätt blivit ålagd värjemålsed har behörig ordning och tid hos undertecknad sig infunnit och befinnes han äga den kristendomskunskap att han förstår edens vikt och faran med mened. Skölvene prästgård 22 februari 1862 L. J. Mellén Komminister v pastor. Domen blev att Carlssons sterbhus måste ersätta undantaget samt reparera husen medan Fredrik ålades betala ogjorda dagsverken och skulden till sterbhuset.

Gården var belägen på södersidan av Fröstorpsvägen, strax intill gränsen till Fröstorps storegården. Inget synligt av byggnadsgrunden finnes kvar, allt är uppodlat.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....