Annica Lyckan (Ellika)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Lövsjö Västergården, Karlsson

Första kända boende:

I början av 1700-talet bodde en man där vid namn Jon Svensson med sin hustru Annica. De fick en son 1829 som döptes till Jonas.

Torpet upphörde:

Obekant, men 1869 bodde på torp under Västergården torparen Svante Andersson, född 1822 med hustrun Ellika Larsdotter, född 1825 med ett barn.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet ligger emellan Lövsjö och Tumben. Boplatsen är väl synlig och såväl källare som brunn synes rester av. En annan torpare vid namn Per Gustav Pettersson, född 1835 och hans hustru Maria Andersdotter, född 1833 med ett barn synes också ha bott där. Det är tydligen samma Pettersson som senare bodde på Tumben.

Även en backstuga har funnits på Lövsjö Västergården. Där bodde Ingrid Andersdotter, född 1806 med sin dotter Anna-Maria, född 1844.

En annan torpare som bodde på torp under Lövsjö Västergården var torparen Nils Andersson, född 1828 med hustrun Petronella Hansdotter, född 1828. De hade ett barn. Om det gäller ett och samma torp framgår ej då det endast står torp under Lövsjö Västergården.

Ännu fler backstugor har vi funnit på Lövsjö Västergården. 1845 - 1850 bodde i backstugorna änkorna Ingeborg Hansdotter, född 1779 och Catarina Nilsdotter, född 1769.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...