Backstuga (jordkula)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Eket 1:4

Första kända boende:

F.d Trosskusken Anders Fundberg

Torpet upphörde:

Okänt

Allmän beskrivning om Torpet:

Lägenheten bestod av endast en jordkula där Fundberg bodde ensam under flera år. Fundberg som varit soldat (trosskusk) försörjde sig genom att hjälpa bönderna på orten. En gång om året inställde han sig i full mundering i gästgivaregården Fåglavik för att hjälpa till och hålla ordning vid den årliga soldatmönstringen. Ett uppdrag som han var mäkta stolt över. Vid dessa mönstringar gick det ganska livat till, brännvinet flödade vilket föranledde den tjänstgörande majoren att besluta om förbud för utskänkning på gästgiveriet under den tid mönstringen pågick, 3 dagar. Beslutet väckte mycken förstämning bland de närvarande soldater och Fundberg fick i uppdrag att hos majoren begära om förbudets upphävande.

Ett uppdrag som Fundberg tack vare sin övertalningsförmåga lyckas med. Glädjen blev stor och Fundberg hyllades som hjälte och erhöll så mycket brännvin att han var redlös berusad under hela mönstringen. Fundberg hade varit gift och hade en dotter som flyttat till Jönköping. I kommunalnämndens protokoll 14/5 1871 begärde Jönköpings fattigvårdstyrelse underhåll för pigan Amanda Paulinas oäkta barn. I protokoll med Hovs Kommunalstämma den 29/4 1880 antecknades följande:

Som fattighjonet Anders Fundbergs numera till följd av sin höga ålder är oförmögen att sig själv vårda. Så beslutade stämman att dels verkställa reparation på taket av Fundbergs stuga dels lämna honom en kostym kläder av mollskinn eller krafttyg och 2 st skjortor. Dessutom skall åt en person mot ersättning överlämna den närmaste tillsynen och vården av Fundberg såsom renhållningen av honom själv och hans kläder samt bakning när så erfordras.

Fundberg ackorderades sedermera bort till torpare August Svensson Eket för 12 kr per månad. 1882 ackorderades Fundberg ut till torparen Karl Andersson Sik men året efter 1883 var han åter hos August Svensson Eket nu för 11 kronor i månaden. Om Fundberg skulle vilja flytta tillbaka till sin stuga under sommaren skulle någon ersättning ej utgå för denna tid.

Jordkulan var nelägen cirka 250 m från där Ekstigen slutar.

 

Bild på Soldaten Fundberg

 

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....