Backstuga

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Guldsmedsgården

Första kända boende:

1828 där soldat Klas Ring, född i Björke 1803, med sin hustru Kajsa Johansdotter, född i Od 29/7 1796 och Carl född 1832.

Torpet upphörde:

Okänt

Allmän beskrivning om Torpet:

Ingen vet nu var denna backstuga har varit belägen, men enligt gårdshandlingar från mitten av 1800-talet framgår det att det fanns en stuga på Guldsmedsgården tillhörande Soldat Ring, uppfört 1832, timrat av gran på 1/2 alns hög stenfot, täckt med halm och torv, 12 alnar lång, 7 alnar bred, 3 1/2 aln hög till tak öfsen. Inredd till förstuga med kontor och en stuga vari finnes spis med bakugn, tvenne fönster samt 3 dörrar.

Vi finner ring senare i kommunalprotokoll där det framgår att han är utfattig och understödstagare. 1841 hade de fått en dotter som döptes till Hanna Kristina. Hon utflyttade 1858. Sonen Carl blev bofast i socken. Han gifte sig med Johanna Johansdotter, född 1826. De hade två barn. Först bosatte de sig i Fröstorp, sedan på ett torp under Tolmestorp som fick namnet Ringatorpet. Denne Carl blev den 17/3 antagen till kyrkovaktmästare.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....