Bostadsplats för Ollestad enl. sägner

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket

Första kända boende:

Torpet upphörde:

Allmän beskrivning om Gamla Ollestad:

Om vi färdas förbi Ollestad, vägen emot badplatsen, finner vi när vi kommit förbi sommarbostaden och uppför backen en stor grop på höger sida. Gropen är cirka 6 x 10 m och måste ha varit gjord av människohand. De gamla berättar att enligt sägnen som de i sin tur hört av sina anförvanter att gamla Ollestad skall ha legat där och att det helt enkelt skulle ha sjunkit ned i jorden. Här finns inga skriftliga dokument för detta påstående, men sägnerna har levat kvar från generation till generation. Ser man  på den omgivande naturen med lite fantasi så är det mycket möjligt att gamla Ollestad har legat på angiven plats. Kullen där har säkerligen varit omgiven av vatten. Nu är det mossar runt om kring. De gamla herresätena brukade ju oftast vara omgivna med vatten och vallgravar.

Vägen emellan badplatsen och stora vägen går över den så kallade Vasaman. När denna väg byggdes fann vi vid grävningarna liksom en laftad ekkista som tydligen hade varit någon bro. Namnet Herrahagen användes än i dag av de äldre som är uppvuxna på Ollestad och där omkring.

Kan namnet ha något med gamla sägner att göra? Kullen där Ollestad skall ha legat omfattas av namnet Herrahagen.

Av gamla byggnader som finns kvar på Ollestad är det gamla spannmålsmagasinet det äldsta, troligen från 1700-talet. Det ör byggt med breda ekbjälkar i nedre delen. Det berättas att torpare som hade det knalt med brödsäd brukade krypa in under magasinet och borrade där hål i golvet och höll sedan en säck därunder, så att de kunde baka lite bröd till barnen. Vi kan än i dag se pluggar i golvet och om dessa kan förknippas med nämnda berättelse vet vi inte med det skulle ju inte vara uteslutet när hungersnöd rådde.

 

Gammal karta över Ollestad från 1685

 

Gammal karta över Ollestad

 

Beskrivning till karta över Ollestads Sötesgård år 1759

 

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...