Gamla bostadsplatsen för Getlanda

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket.

Första kända boende:

1830 bodde på Getlanda en man vid namn Gustav Tengdolin med sin hustru Ckristina Andersdotter. Gustav var född 1789 och hans hustru 1792. De hade 6 barn.

Torpet upphörde:

Den gamla boplatsen upphörde i början av 1900-talet. Platsen är belägen intill Rönneskogsvägen, ungefär 100 m från vägkorsningen till Tomten. Boplatsen bestod av 2 ryggåsstugor samt ladugård.

Allmän beskrivning om Torpet:

I början av 1900-talet byggdes nya hus på såväl Getlanda som på tomten på nya platser. De gamla byggnaderna revs därefter. Byggnadsgrunder samt fruktträd och syrenbuskar påminner om den tidigare bebyggelsen.

Getlanda var inte dagsverkstorp under Ollestad enligt vad som framgår av handlingarna. 1759 beskrivs Getlanda enligt följande:

"C. är Gjetlanda, 1/2 i Landgille,men räntar 38 daler silvermynt försvaras under Rå och Rör, och har sina ägor en stor del vid Herregården åker om åker, jämte Ängetegar här och var".

Ur dopboken finner ni att den 28/12 1873 döptes Ida Carolina, dotter till Anders Petter Svensson 36 år och Charlotta Johansdotter 32 år. Faddrar var torparen Anders Svensson och Johanna Fredrika Svensdotter, Smedstorpet.

En av de sista som bodde i de gamla byggnaderna var troligen de som 1881 flyttade från Kläckene; Johannes Pettersson och Johanna Johansdotter med sina fem barn.

 

Bild 1 Potatisplockning på Getlanda 1922

 

Bild 2 Potatisplockning på Getlanda 1922

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....