Hagen

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Storegården, Gustav Gustavsson

Första kända boende:

Soldat Johan Kvick född i Molla socken den 11/10 1792, hustru Maria Abrahamsdotter född i Od den 14/5 1785.

Torpet upphörde:

Torpet upphörde när Alfred dog år 1919.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet finner vi i skogen mitt emellan Örekulla och Storegården, någon väg dit har vi inte funnit, troligen har det varit en mindre väg som när är skogsbevuxen. På tomten synes husgrunden samt en alm och några syrenbuskar.

Anders Andersson född 1819, död 1909. Barn, sonen Alfred Andersson som var skomakare född 1855, död 1919. Piga Sofia Andersson född 1850. Ur kommunalstämmoprotokoll som är skrivit den 28/3 1877 står det att Anders och Jakob Andersson beviljades en Lu rågmjöl.

För kyrkvaktmästarens besvär vid obduktionen av pigan Emma Andersdotters barn beslöt nämnden att han skulle ersättas med en krona som skulle tagas ur kommunalkassan.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....