Håkentorp Östergården 1:3 (ödegård)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Egen fastighet

Första kända boende:

Obekant. På senare delen av 1800-talet bodde här Johan Pettersson och hans hustru Fredrika. De hade 4 barn varav sonen Arvid övertog gården, har var född 1884.

Torpet upphörde:

Arvid var den siste som bebodde och brukade gården. 1955 flyttade han till ålderdomshemmet i Ljung och gården utarrenderades.

Allmän beskrivning om Torpet:

Gården är belägen invid Håkentorpsvägen på högersida när man kommer från kronoparken och åker förbi första gården. Byggnaderna är borta men husgrunden är väl synlig.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer.....