Hovs Fattigstuga

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Allmäning

Första kända boende:

Torpet upphörde:

Stugan revs omkring år 1925

Allmän beskrivning om Torpet:

Stugan var belägen på höger sida om vägen alldeles i vägkanten mitt emot Kursatorpet. Huset bestod av ett rum och kök. Köket var byggd som ryggåsstuga. De sista intagna var Anna Hermansson och Efraim Svensson.

Ur kommunalstämmoprotokoll är antecknat från den 19/10 1878 att fattigstugan skall repareras. Nyrr golv och nya fönsterbrädor skulle bytas ut. Detta arbete åtogs sig Jakob Andersson för 16 kr och 67 öre för såväl arbete som material.

Vidare står noterat att hustrun Marta Andersdotter från Annelund skall inflytta i socknens fattighus. För hennes underhåll sörjes på så sätt att kost skal tillsändas henne fyra dagar på varje helt förmedlat hemman. Detta är hämtat ur protokollet den 14/10 18??.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer.....