Ingatorpet (Ubby torp) Enekullen

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domanverket. Har tidigare tillhört Ubby Storegården

Första kända boende:

1771, Eric Ekelöv och Elin Månsdotter. De döpte det året 26/9 1771, sin dotter Ingrid.

Torpet upphörde:

Den sista boende var änkan Inga Svensdotter. Hon var född 1834 och dog 1907. Hon hade 2 barn, sonen Johan August född 1869 och dottern Lina Hulda född 1873. Dottern flyttade till Borås och sonen till Skölvene.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet ligger i Raskamarken cirka 500 m från vägen mot Tormestorp. Såväl husgrund som ladugårdsgrund är ännu väl synliga. Den lilla lyckan är nu beväxt med granskog. Inga Svensdotter blev tydligen änka innan dottern föddes.

Av kommunalprotokoll av den 8/7 1872 framgår det att "Åt änkan Inga Svensdotter under Ubby Storegård beviljade kommunen ett kontant lån av 10 kr riksdaler, som skall betalas å hennes torpskatt tillinnehavaren av Ubby Storegården, och skall lånet till kommunen återbetalas sist inom utgången av nästa december".

Ur protokoll den 10/1 1873

I avseende å Anders Larssons änka vid Ubby Storegården beslutades att hon de tvenne nästkommande åren få behålla torpet dvs Socknen skall betala skatten till jordägaren under denna tid mot att hon förbinder sig att försörja barnen. Skulle härutinnan på något sätt brista, äger Socknen att utan hinder disponera över såväl den gröda som å lägenhet varande husen, vilka i alla händelse tillhöra kommunen för den kostnad avlidne Anders Larsson förorsakat kommunen under nästlidna år.

Ur protokoll 28/3 1877

Med Inga Svensdotter under Ubby Storegården träffas överenskommelse att hon för sina barns försörjning skall erhålla 10 kr i månaden från och med april över augusti månad fördelat sålunda att vid vårtiden erhålla i förskott till omkring 25-30 kr.

Ur protokoll den 31/12 1881

Åt Inga Svensdotter anslogs 37 kr att utgå i tre terminer, den sista 1 april. För detta belopp skall Inga Svensdotter under nästkommande år försörja sina oförsörjda barn

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...