Källefors

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket

Första kända boende:

183 bodde där torparen Johannes Krans, född 28/7 1767 samt änkan Ingrid Ambjörnsdotter, född i Hov 1772 samt deras måg Johannes, född i Fristad 3/1 1808 och gift med deras dotter Anna Krans, född i Hov 24/1 1823. Där bodde även pigan Anna Jonsdotter, född i Floby 21/5 1804.

Torpet upphörde:

1948. Erik och Sonja Johansson var de sista som bodde på och brukade Källefors. Därefter har det brukats av Ollestad. Bostadshus användes som sommarbostad.

Allmän beskrivning om Torpet:

Källefors nämns icke i ägodelskartan 1759, troligen tillkom det i början av 1800-talet. Det har varit ett dagsverkstorp under Ollestad. Åkerarealen omfattar nu cirka 2 ha.

I mitten av 1800-talet bodde där en torpare som hette Anders Westling, född i Gingri 29/? 1805 och hustrun Stina Andersdotter, också född i Gingri och deras två barn. Där bodde ungefär samtidigt en familj till och denne torpare hette Samuel Vestling, född i Od 11/11 1830 samt hustrun Britta Maria Andersdotter, född i Hällstad 26/2 1834 och de hade  en son.

Troligen tillkom Källefors som bostad för sågmästaren. Där låg nämligen ett sågverk strax norr om Källefors, enligt vad som berättats. Vid detta sågverk inträffade en olyckshändelse med dödlig utgång.

Den gamla sågbäcken hade sitt utflöde vid Källefors. Två dammfästen är än idag tydligt synliga. Det första strax söder om Larstorp och det andra på höger sida om Rönneskogsvägen cirka 50 m. vid utflödet av Dammersma. Detta är den gamla sågbäcken, numera är bäckfåran ändrad så att vattnet rinner mer mot Ljunga.

Några märken att det varit ett sågverk vid Källefors finns icke och ej heller har vi funnit handlingar som bekräftar detta, men sägnerna och dammfästena bekräftar att det varit så.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....