Klockarebolet

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Tillhör Hovs sockens jordbruksfastigheter i mantal satt i jord, de ärägare. Nyttjanderätten tillkommer Hovs Kyrka och församling enligt domslut av tingsrätten. Klockarebolet tillkom på så sätt att Hovs jordbruksfastigheter avstod mark på 2,2 hektar invid gränsen till Skölvene och Säms sockengräns Meningen var att det skulle byggas en bostad för en gemensam klockare (kantor och lektor) för Hov, Skölvene, Källunga och Säm. Hovs sockenmän upplätjorden och de övriga socknarna skulle ombesörja och bekosta byggnaderna. Detta hände någon gång på mitten av 1800-talet före storskiftet. Något bygge blev aldrig av men marken är avsatt till kyrkligt ändamål, vilket det är så än i dag. Ingen tog ansvar för marken och det växte enbuskar och martallar.

På 1950-talet fann prosten Karlsson, som då var kyrkoherde i Skölvene, gamla handlingar som visade att kyrkan hade ett klockarebol. Han tog kontakt med domkapitlet som genast ålade pastoratet att lägga avgäld till prästlönekassan (avgäld = arrende). Det bestämde då till 304 kr per år, men det skulle omvärdera var femte år.

Hovborna ansåg att då marken ej blivit använd till vad den var avsedd för att den skulle återgå till dem som avstått den. Det blev tingssak av det hela och rätten dömde så att Hov socken fick nyttjanderätten, det vill säga förvalta Klockarebolet, samtidigt som de blev skyldiga att betala avgäld till pastoratets prästlönekassa. Efter omräkningen av  avgäldet var femte år har det stigit med penningvärdets fall och är 1984 uppe i summan 1023 kr per år. Församlingen har försålts all skog och planterat nytt. Nettosumman blev trots dålig skog så stor att avkastningen för närvarande betalar avgäldet.

Som framgår av kartan ligger klockarebolet i spetsen av den triangel som går in mot Skölvene och Säm. I spetsen på denna triangel finner vi ett märkligt stenkummel som kallas för Lönnerör. Står vi på detta rör och vänder oss emot Hov och följer gränsen emot Säm finner vi ett liknande stenkummel där gränsen bildar en vinkel emot Hovparken. Detta stenkummel kallas för Askerör.

Detta stenkummel är säregna. De är ungefär 8 - 10 meter i diameter med en höjd av över en meter och består av lika stora stenar, ungefär av huvudstorlek. Någon liknande sten finns inte i närheten utan de måste vara ditforslade på något sätt. Varför kan man fråga sig. Det har gått en ridstig från Eriksberg emot Hov en gång i tiden, kan den ha något med dessa stenkummel att göra? Vi vet inte men enligt geologer är sådana röse mycket gamla.

Om vi fortfarande står på Lönnerör och följer gränsen på höger sida emot Skölvene finner vi i basen på trekanten ett stort flyttblock som kallas för "Pjukesten". Varför den fått detta namn förtäljer icke historien. Tydligen ett block från istiden.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...