Korsväga

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket

Första kända boende:

1832 bodde där Andreas Andersson, född i Od 1771 med hustrun Ellika Pärsdotter, förr i Varnum 1771 samt dottern Annicka, född 1803.

Torpet upphörde:

I slutet av 1800-talet.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet var beläget vid gamla landsvägen precis i korsningen där vägen går till Ljunga. Det var ett dagsverkstorp under Ollestad. Följande framgår av protokoll av den 13/12 1881;

"Kommunstyrelsen beslöt att genom ordf. och sekr. till innehavaren av kronosäteriet Ollestad ingå med en skriftlig anhållan om minskning av dagsverksskyldigheten för innehavaren av torpet Korsvägen. Varigen denne skulle kunna draga försorg om sin sjukliga syster och hennes tvenne barn."

På torpet bodde även Sven Andrasson, född i Od samt hustrun Ellen Parsdotter, född i Varnum och de hade två barn.

1840 bodde där en ny torpare vid namn Anders Eriksson, född i Hov 1805 och hans hustru Stina Andersson, född i Od 1808 och två barn.

1842 bodde där åter en ny torpare, nämligen Sven Andersson, född 1815 och hustrun Elin, född 1816 samt deras 3 barn och dessutom 3 inhyses.

1877 döptes sonen Johan Alexander, som till drängen Anders Andersson Klar och hans fästekvinna Stina Anderdotter Korsväga, 38 år. Hon hade också fått barn 1874. Anders Klar var från Galtholmen i Od. 1883 beviljade kommunstyrelsen bidrag, "Åt Anders Klar Korsvägen till försörjning av hans tvenne minderåriga barn Ett understöd av 40 kronor vilket skall utbetalas med 15 kr nu genast och 12,50 den 1/7 och 12,50 den 1/10."

Den siste torparen var vad vi har kunnat finna denne Anders Klar. Det har berättats att den siste torparen på Korsväga var så utsliten och förvärkt att när han gick hem från sina dagsverken på Ollestad kom han haltande och när dubbelvikt stapplande.

Av Korsväga finns inga byggnader eller stenar kvar, men humlen växer varje år frisk och kraftig i ett träd. Åkerlyckan som ännu brukas är ungefär 1/2 tunnland, därtill kommer nog gamla tegen emot sjön.

 

Karta över Hemmenen Ljunga och Nabben år 1759

 

Beskrivning till karta över Hemmanet Ljunga och Nabben

 

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....