Krogen

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket

Första kända boende:

1759 finns torpet upptaget på ägodelskartan över Ollestad. Vem då som bodde där finns ingen uppgift på. 1794 bodde där torparen Lars Bryngelsson och hans hustru Stina Olofsdotter. Den 24/8 1794 döptes deras son Olof.

Torpet upphörde:

Som egen brukare på 1960-talet. Den sist boende var Verner Johansson med hustru Gärda. De var de sista som bodde och brukade Krogen. Verner var då tredje generationen som bodde på Krogen.

Allmän beskrivning om Torpet:

Krogen ligger söder om Ollestad utmed gamla landsvägen mot Ulricehamn. Åkerjorden omfattar nu omkring 2,5 ha, då är smedbacken inräknad. Krogen var ett dagsverkstorp och gjorde 3 dagsverken i veckan på Ollestad. Verner berättar att han har gjort många dagsverken på Ollestad och detta system fortsatte ända fram till år 1915. Såväl bostadshus som ladugård  och övriga byggnader är av god beskaffenhet. De byggdes under 1930-talet. Elström fick Krogen 1948.

På 1820-talet bodde där torparen Johan Andersson från Djupatorp, född 23/4 1774 och hustrun Ella Andersdotter från Lövsjö, född 1772. De hade då två barn.

1832 var det en ny torpare vid namn Johannes Johansson från Od, född 25/2 1791. Hustrun Stina Johnsdotter, född i hov 7/6 1777, död 30/4 1835. De hade 6 barn födda under tiden 1822 - 1835. Modern dog troligen i barnsäng. Tidigare hade två små barn dött, 1833 och 1834.

1857 bodde Johannes kvar med en dotter samtidigt som en ny torpare vid namn Sven Nilsson från Nårunga, född 25/9 1821 med hustru Maria Carlsdotter, född i Hov 17/1 1823. De hade flyttat dit från Getlanda. De hade 9 barn, däribland Johan Alfred (fader till verner som sedan fortsatte på Krogen och gifte sig med Hedda Ahusta Nilsson. De hade också en stor barnaskara varav vår sagesman Verner var en bland dem.

Av kommunalprotokoll av den 14/11 1863 finner vi att; "Åt Johannes på Ollestad Krog beviljades som fattigvårdsunderstöd 5 riksdaler Rmt."

Namnet Krogen kan tyckas säreget. Enligt vår sagesman skall det ha uppkommit genom att Krogen låg mittemellan de 2 gästgivaregårdarna Mörlanda och Hägna. De vägfarande brukade göra uppehåll och rasta på Krogen. Då passade torparen på att servera sådan dricka som de resande önskade och därav namnet. Redan 1759 på Ollestad ägodelskarta finns namnet Krogen som torp varför det är av gammalt datum.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...