Kvickalyckan

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket. Marken har tidigare tillhört Håkentorp.

Första kända boende:

1968 bodde där en man som hette Johan Qvick.

Torpet upphörde:

1891 då enligt protokoll av den 23/5 1891 då Johanna Kvicks stuga såldes för fem kronor.

Allmän beskrivning om Torpet:

Troligen en backstuga som låg invid vägen till Håkentorp i kronoparken på höger sida lite hitom Öna-vägen.  Enligt sägner skall en gammal kvinna fallit in i den öppna spisen och omkommit. Om det var Johanna har ej gått att få bekräftat. Troligen var det inte för den 31/3 1891 blev hon bortackorderad på sockenstämma för 5 kr i månaden.

Av kommunalprotokoll av den 3 januari 1868 följande; Johan Qvicks äldste som Svante Edvard utropades, och inropades av Johannes Johansson på Torget under Getlanda för ett års tid mot en ersättning av 5o riksdaler. Entreprenören skall sköta om gossens kläder samt hålla honom i skola.

Qvicks yngste son Johan Albert inropades av soldat Klang Håkantorp för 40 riksdaler för ett år räknat. Entreprenören skall sköta honom och laga gossen kläder samt öva honom i läsning.

Hur gamla gossarna var framgår inte va protokollet.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...