Larsatorpet, (Skällunga), Ubby Storegården

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Storegården, Gustav Gustavsson

Första kända boende:

1792, Ambjörn Andersson och Karin Andersdotter.

Torpet upphörde:

1890, då bodde där torparen Lars Andersson, född i Od 21/12 1817 och död 1890. Hustrun Anna Katrina, född Land den 20/5 1822, utvandrade till Nordamerika 1890.Vad som går att utläsa hade de bott på torpet sedan 1860.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet var beläget på Skällunga (kallas så fortfarande), på vänster sida om landsvägen om man kommer från Ljung. Några påvisbara rester går ej att finna. Platsen är fastställd enligt de äldres uppgifter.

På torpet föddes 5 barn, den äldste 1850 och den yngste 1864. Samtliga barn utvandrade till Nordamerika så fort de hade blivit något så när vuxna. Alla utom en flicka hade utvandrat före 1881. Den yngsta flickan Amanda Kristina, född 29/2 1864, utvandrade 1880 då endast 16 år gammal. Denna Amanda har vi skäl till att minnas med särskild beundran. Hon återkom under 1940-talet, hade då varit gift och hette Gustavsson. Hon bosatte sig i Eksjö därifrån hennes man tydligen kom. Hon avled 4/12 1951 i Eksjö. Hon hade då till sin hembygds Kyrka testamenterat 5000 kronor till att inköpa en ny altartavla. Denna tavla inköptes 1971 och hänger nu i Hovs Kyrka och påminner om en liten torpareflicka som trots att hon inte var mer än 16 år när hon lämnade hembygden ändå hade den så kär att hon ville tacka genom denna gåva. Tydligen hade hemmet och torpet och kyrkan givit sådana minnen att hon tänkte på hembygden med tacksamhet.

Om vi fortsätter med de övriga som var kvar på torpet så var det år 1890 endast modern samt en dotter Johanna Sofia, dotter hade tjänst i Molla. Fadern Lars dog i februari 1890. Hösten samma år utvandrade såväl modern som dottern, som hade en som Klas Sigurd 10 år. till de övriga i Amerika. Modern var då 68 år gammal, men ensamheten blev väl för svår varför hon sökte sig till sina barn.

Torpets tidigare historia är svår att följa då samtliga torp benämnes torp under torp under Ubby Storegården. År 1792 den 30 november döptes sonen Andreas. Föräldrarna var Ambjörn Andersson och Karin Andersdotter. Kan vara bosatta på Larsatorpet.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....