Larstorp

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket

Första kända boende:

1994, då bodde där Kerstin Andersdotter. Då döptes hennes dotter Johanna den 1/11 och någon fader synes icke till.

Torpet upphörde:

1945, sist boende var August Svensson, född 1863 samt hand hustru Matilda Andersdotter, född 1852 och död 1927. De inflyttade från Sätila, August bodde ensam kvar till 1945 då han flyttade till ålderdomshemmet i Ljung.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet var beläget väster om Ollestad och cirka 300 m. väster om stora landsvägen uppåt Rönneskogsvägen på vänster sida. Boningshuset var ett liknande som på Vasen, med kök och vardagsrum samt en lite farstukammare. Såväl boningshus som ladugård, den senare av yngre dato, revs i mitten av 1950-talet och blev hönshus på krogen. Källaren som även den är av nyare tid står ännu kvar. Vattenbrunnen är belägen cirka 100 m. söder om boningshuset och ger fortfarande vatten. Åkerslyckan är cirka ett tunnland stenbunden åker, användes numera av Ollestad som betesvall. Larstorp loiger högt och soligt, en liten inhägnad trädgård med stenmur vittnar om ihärdigt arbete. Troligen har torpet tillkommit i slutet av 1700-talet ty på kartan av 1759 finns det ingen beskrivning av Larstorp.

Bland alla som bott på torpet finner vi i husförhörsboken 1832 - 1835; Nils Andersson, född i Nårunga 1794 samt hustrun Maria Svensdotter, född 1792 och de hade 6 barn.

I senare husförhörsbok finner vi torparen Andreas Nilsson, född 1819 samt hustrun Adina Christina Andersdotter, född i Od 21/1 1825. De hade 5 barn födda under tiden 1848 - 1859. Därtill bodde inhyses en äldre kvinna Maria Svensdotter född 1788 och död 1858. Åtta personer på mindre än 50 kvm.

Larstorp var ett dagsverkstorp under Ollestad och enligt uppgift gjorde man 2 dagsverken i veckan på Ollestad. Trots alla umbärande som måste funnits så tycks torparna där ha klarat sig utan sockenstöd, ty vi finner inget som förekommer i protokollen.

 

Bild på Larstorp

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....