Brobergstorpet

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Eket, Bröderna Persson

Första kända boende:

Johan Broberg, född 1807 f.d. soldat, hustrun Britta Hansdotter, född 1789, dotterna Cajsa, född 1841. Cajsa gidte sig med August Svensson och de fick barnen Linus, född 1875, död 1936 och Alvida, född 1872, död 19??.

Torpet upphörde:

I början av 1900-talet.

Cajsa och August flyttade med barnen till ett torp under Eket 1:3 i början av 1900-talet.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet låg cirka 150 m norr om Falköpingsvägen. Husgrunden finns kvar och syrenbuskar och äppelträd påminner om var torpet har legat.

Ur kommunalnämndens protokoll av den 22/3 1866 finner vi följande: Bortauktionerade Gossen Johan August Johannes till Johan Broberg Eket för 3 Rdr., 75 öre för ett år framåt.

Koordinater: 58.009293, 13.123362

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

47 Bilder