Hovs tomt

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Stommen, Folke Fritzon

Första kända boende:

Efter skiftet i Hovs by 1840 - 1842 ägdes det av Svante Ollonberg, född 1758. 1857 kom Olaus Bryngelson, född 1823 samt hustrun Britta Andersdotter, född 1827 till stället med fyra barn, 2 flickor och 2 pojkar. Familjen ägde torpet samt bodde där till 1869 då de flyttade till Hudene.

Torpet upphörde:

Siste boende var Gustaf Carlsson och hans hustru Maja Jonasdotter och deras sex barn. De bodde där bara en kortare tid (ägde ej stället). Torpet köptes omkring 1870 av Johan Andersson Hov Herregården.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet var beläget på höger sida om landsvägen när man kommer i från Kyrkan och cirka 300 m bakom Bryngelsgårdens ladugård. Av torpet har det nu blivit ett fint åkerskifte.

Förutom ovan nämnde Svante Ollonberg bodde även på Hovs tomt 1849 Lars Ollonberg, född 1782. 1864 finner vi i kommunalprotokoll av den 30/1 1865 § 10 följande;

Med Anders Gustaf Eriksson Herregården träffades den överenskommelsen att han mot erhållande ur socknen med sex riksdaler Rmt och sex lass ris eller torrt torvbränsle lämnar undantagsmannen P. G. Ollonberg, som av ålderdom saknar förmåga att sköta och försörja sig, full skötsel, vård och föda under ett års tid räknat från denna dag. Varjämte år kommunalnämnden uppdrogs att åt Ollonberg anskaffa en ny skjorta.

Ur protokollet av den 27/3 1869 finner vi följande;

Uti Auktionsprotokollet efter Ollonberg gjordes avkortning för Brinks inrop med 1,67 och av Fundbergs med 33 öre. Om Ollonberg bott kvar på torpet sedan det såldes 1857 eller om han bott på annan plats gå ej att fastställa.

Koordinater: 57.996388, 13.123421

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

15 Bilder