Kvarnhagen

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Nolgården

Första kända boende:

På 1850-talet bodde där torparen Petter Andersson, född 1809 med hustrun Britta Andersdotter, född 1789 död 6/1 1861.

Torpet upphörde:

Går ej att fastställa

Allmän beskrivning om Torpet:

På Nolgårdens ägor, den så kallade Kvarnhagen, fanns ett manshus uppfört 1834 på 1/4 alns stenfot, timrat av gran, täckt med halm och torv. 10 1/2 alnar långt, 6 alnar brett, 3 !7" aln högt till ryggåsen och 2 1/2 aln till taköfsen. Inredd till 1 stuga och 1 förstuga, 2 dörrar och 2 fönster.

Var Kvarnhagen var belägen har ej gått att fastställa med säkerhet.

Det har bott flera torpare där under åren. En vid namn Anders Carlsson, född 1828 med hustrun Annicka Andersdotter, född 1824 och de hade 2 barn.

Vid senare efterforskning har vi funnit ett köpekontrakt från den 15/7 1880 då Gustav och Johanna Andersson Guldsmedsgården "försäljer 1/3 av sitt ägandes 3/16 mantal kronoskifte Hovs Guldsmedsgården till handlaren P. G. Sundberg Mörlanda för en köpeskillnad av 3000 kr". Av detta framgår att Kvarnhagen ingår i detta köp.

En paragraf i detta kontrakt lyder:

"Nu befintliga torparekontrakt skall köparen erkännas". Vad torparen hette framgår ej. Vad vi har kunnat utläsa och vad vi senare muntligt fått bekräftat har Kvarnhagen legat i området av Solhaga där Stellan Sandberg nu bor. Några kvarlämningar av husgrund har vi dock ej funnit.

Koordinater: 57.990327, 13.097264

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

13 Bilder