Knipe med Hovbrokvarn

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Annelund

Första kända boende:

Mjölnare Petter Olov född 1789

Torpet upphörde:

Okänt

Allmän beskrivning om Torpet:

Hovsbro kvarn var en kvarna norr om vägen Borås - Falköping. Kvarnrörelsen flyttades troligen 1872 till en nybyggd kvarn på Klådde längre upp efter Nossan. 1913 byggdes en ny kvarn på Knipe intill den gamla. Vidare grävdes en kvarndamm och i kvarnen inrymdes ett elektricitetsverk  som försåg fabriken med kraft.

Mjölnaren Petter Olov innehade kvarnen 1820 - 1829, hustru Karin Andersdotter född i Hudene 1794 och deras barn, Karl  född 1819, Anders född 1821, Maja Lena född 1824 och Olaus 1825.Ny arrendator av kvarnen blev Lars Nyberg född i Örebro län 1796. Hos honom bodde inhysesänkan Kristina Larsdotter född i Hudene 1795 med barnen Karolina född 1823, Anna född 31/4 1830, Jan Fredrik född 31/4 1830, Maja Lila född 15/6 1835, Albert född 24/4 1831. Samtliga utflyttade 1839.

Från mitten av 1950-talet innehades kvarnen av Anders Andersson född i Nårunga 13/2 1829. Hustru Kajsa Andersdotter född den 4/12 1831, barn Alfred född 8/2 1855, Johan Adolf född 28/8 1858 och Selma Elmina född 14/2 1862. Johan Adolf tog namnet Kjällström och blev lärare. Vid sin pensionering byggde han bostaden Fridhem på Örekulla.

 

Karta över Knipe med Hofsbrokvarn 1759

 

Beskrivning till karta över Knipe med Hofsbrokvarn

Koordinater: 57.991583, 13.092605

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

20 Bilder