Soldattorp 370 (Illaute)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Guldsmedsgården, Emilsson

Första kända boende:

Soldat Johannes Hurtig, född i Björke 1771, hustrun Märta Svensdotter, född i Källunga den 13/9 1779.

Torpet upphörde:

Den sist boende var troligen Jakob Hurtig född i Floby 1815 och hans hustru Catarina Andersdotter född 1810. De hade 4 barn varav 2 dog i späd ålder.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet är beläget vid samma väg som beskrivs i Nr.8 men längre ner mot maderna. Att det varit bostadsplats synes icke mycket av, bara några grundstenar utmärker platsen. Av övriga soldater som bott där finner vi P.A. Sprätt född i Eriksberg 1974. De hade 4 barn varav ett dog när det var årsgammalt. I 1850-1856 års husförhörsbok finner vi att Jakob Hurtig blivit änkeman, hans hustru Catarina dog 1851 endast 41 år gammal. Jakob Hutig hade gift om sig med en som hette Christina. De hade då 3 barn. Om det var barnen från första äktenskapet eller om det var från det andra framgår icke. Christina var född 1827. Det fanns även en backstuga under guldsmedsgården. Där bodde på 1850-talet en man som hette Bengt född 1812 med hustru Britta född 1798. De hade 2 söner födda 1835 och 1842.

Vid senare efterforskningar har vi funnit 2 st. soldatkontrakt, det första från 1836 där drängen Jakob Andersson blir soldat för rote 370 med därtill följande skyldigheter och rättigheter. Det andra soldatkontraktet är från 1898 där det framgår att Guldsmedsgården soldattorp nr 50 (varför det bytt nummer har vi ej kunnat utröna) har rotebönder som ägare. Den blivande soldaten Carl Lindström bosatte sig tydligen inte på torpet på grund av att torpet var i ett sådant tillstånd att det tarvades både nybyggnad och en grundlig reparation.

Detta ville inte rotebönderna göra. Av syneprotokollet framgår att "Manshuset" är så bristfälligt att ett nytt måste uppföras. Så följer en beskrivning att det skall vara 8,4 m långt 5,4 m brett och 2,7 m högt på knut. Även ladugården var bristfällig varför de ålades att grundligt reparera denna. Kostnadsförslaget slutade på 687 kr. Dett blev för mycket för rotebönderna, de sålde sina andelar i torpet till en av delägarna Emil Andersson Guldsmedsgården för 100-400 kr. per andel. Detta hände 1908-1910. Var soldaten var bosatt under tiden framgår inte.

Därmed är torpets saga all, jorden är fortfarande i Guldsmedsgårdens ägor.

 

Soldatkontrakt 1

Soldatkontrakt 2 sid 1

Soldatkontrakt 2 sid 2

Koordinater: 58.015452, 13.112397

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

13 Bilder