Ödegård 1/4 mant. Kläckene

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Lilla Kläckene, B. Bartholdson

Första kända boende:

I mitten av 1800-talet bodde där Josef Andersson, född 1827 och hustrun Inga Krestina Johansdotter, född 1832. De hade 2 barn, Johan August, född 1862 och Karl Adolf, född 1866.

Torpet upphörde:

Upphörde i början av 1880-talet.

Allmän beskrivning om Torpet:

Kläckene var i mitten av 1800-talet tydligen delat i fyra delar, 1/4 mantal vardera. Gårdarna var belägna intill varandra utmed vägen som går mot sjön cirka 200 m. från nuvarande huvudbyggnad i Kläckene. Husgrunder och växer påminner om var byggnaderna legat. Området tillhör numera Lilla Kläckene som tidigare varit ett soldattorp. Kläckene var ett helt hemman och har tidigare tillhört Ollestad. När det kom i Ollestads ägor framgår ej med bestämdhet, men i början av 1880-talet hände det något som gjorde att tre st. flyttade från Kläckene. Josef Andersson synes ha blivit kvar då det ej framgår att han flyttat. Kläckene samt Lilla Kläckene blev på 1930-talet friköpta, men största delen av skogsmarken behöll Domänverket.

Koordinater

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer.....