Rättaregården (Ollestads by) Bergsgården

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket. 1759 ägdes enligt ägobeskrivningen sålunda: "Sätergården Ollestad med dess underliggande gårdar, som försvaras under Rå och Rör, tillhör Kongl. Rådet Högvälborne Herr Gustav Kurck".

Första kända boende:

1759 beskrives i ägodelskartan Ollestads by sålunda: "Ollestads by består i Säterigården och brukas för skatt densammas ägor. Vilken by berättas av åborna i Jordboken vara uppförd för tvenne hela hemman. Men Herrskapet låter av samma skatta sig för fyra hela hemman, räntar vardera efter Böndernas utsago 44 daler silvermynt".

Byn upphörde:

Byn upphörde troligen under sista delen av 1700-talet under Gyllensvärdstid, ty den finnes icke med i husförhörsboken i början av 1800-talet

Allmän beskrivning om Torpet:

Byn var belägen emellan Getlandavägen och Ollestadsvägen på höger sida om landsvägen. Området kallades av de äldre för "Gamla trädgården". Några gamla svaga stensättningar har vi funnit som kan härledas som byggnadsgrunder, men med bestämdhet går ej att fastställa hur det har varit. Många stenrösen och jordkullar finnes som tyder på att de är gjorda av människohänder.

I ägodelskartan finner vi vidare: "Ollestads by finnes sammanstädes som Herrskapet låtit uppbygga, tvenne Lador och tvenne Logar under ett tak, jämte 4 Trähus Ett Tak, uti vilka en del Boskap, som Herrskapet där hava, härbärgeras".

Tydligen hade de inneboende de inneboende levat nära varandra, då såväl bostad- som ekonomibyggnader var byggda på ovan ovan angivna sätt. Bergsgården använder i jordregistreringsboken där det hette Ollestad Bergsgården 5:1 ända fram till 1960-talet då samtliga registreringsnummer ändrades.

Om historiken över de övriga gårdarna i byn finnes intet att tillägga. En stolpe är uppsatt vid höger om vägen med samtliga namn angivna.

Av sägner som lever kvar kan nämnas en som handlar om en torpare på Ollestad. Denne torpare var död och skulle begravas. Då ville prästen ha betalt av änkan. Hon hade inga pengar men prästen sade då att hon fick sälja sin en ko. Änkan blev ju ledsen och talade med ägaren till Ollestad Gyllensvärd själv och förrättade jordfästningen med orden.

"SOV I RO DIN HUSTRU FÅR BEHÅLLA SIN KO"

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....