Risbacken (Cederatorpet)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Fröstorp Kronogården 2:4

Första kända boende:

Sven Andersson och Johannes 1862.

Torpet upphörde:

1937, de sista som bodde och bruka Risbacken var Axel Teodor Ceder, född 1866 och hans hustru Klara.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet återfinns vid samma väg som beskrives i Nr.26 de var belägna intill varandra. I gamla handlingar förekommer Risbacken år 1862. I ett arrendekontrakt från detta år där Sven Andersson Hudene Stom antogs till hälftenbrukare av huvudgården står i paragraf 10 följande:

"Det torp som Sven Andersson och Johannes på Risbacken har på hemandets skog är fråntaget detta hälftenbruk, men däremot får brukaren begagna de dagsverken som Ingrid på Risbacken är skyldig att förrätta".

1869 antogs Johan August Svensson från Skölvene till torpare, från den 14/3 1870. Enligt kontraktet skulle han göra två dagsverken i veckan och hustrun fem dagsverken om året. I kontraktet § 2 står: "Arrendedatorn äger ett tillträde till jord och hägnad, men hus får han själv förskaffa sig.

1878 förekommer Risbacken i en köpehandling där det står att en lägenhet kallad Risbacken är avsöndrad på vissa år till Anders Petter Svensson.

Den siste innehavaren av torpet var den tidigare nämnde Axel Teodor Ceder och hans hustru Klara. Ceder var från Vitaheden i Skölvene och hans hustru Klara. De hade två söner som uppnådde vuxen ålder. Boningshuset på Risbacken var litet, endast rum och kök. Nu återstår endast rester av husgrunden och tegarna är skogsbevuxna.

Vid senare forskning har vi funnit bifogande kontrakt emellan rotehållare i Sibbatorp Sö. Björke och soldaten Anders Ceder som gäller Risbacken. Av detta synes rotehållarna i Sibbatorp haft sin soldat bosatt på Risbacken. Av vilken orsak framgår ej.

Kontrakt

Bild på Ceder

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....