Smedbacken

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket

Första kända boende:

Torparen VArl Johansson, född i Hov 1799 och hustrun Annicka Larsdotter, född i Hällstad 1793 samt sonen August, född 15/4 1842. De flyttade till Örekulla 1861.

Torpet upphörde:

Torpet upphörde i slutet av 1800-talet. Sist boende var Sven Gunnarsson han var då gammal och sjuklig och erhöll den 24/5 1893 7 kr i understöd av socknen.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet var beläget sydväst om Krogen och den gamla landsvägen invid lilla skogsvägen mot Ljunga. Några hus finnes inte kvar. Enligt vår sagesman var det en liten grå stuga, vilket revs i slutet 1800-talet. Han mindes att han varit där inne och fått förplägnad. Gunnarsson sundes bott kvar på torpet ända sedan 1861, då inga andra namn förkommer i böckerna.

Några grundstenar eller syrenbuskar finnes inte kvar, allt är uppodlat och brukas nu tillsammans med Krogen.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer...