Smedtorpet

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ollestad, Domänverket.

Första kända boende:

Josef Andersson, född 1770 och hustrun Elsa Andersdotter, född 1772. Dessa bodde på torpet i slutet av 1700-talet. Utfattiga och sjukliga står det antecknat i husförhörsboken.

Torpet upphörde:

1890-talet, sist boende var troligen Anders Petter Svensson, 30 år och hustrun Johanna Fredrika Svensdotter, 29 år. Den 1/3 1880 döptes deras son Sven August

Allmän beskrivning om Torpet:

Att beskriva torpet går ej att göra då det är helt försvunnit. ingen av de äldre  har någon vetskap om det var det kan ha legat. Mycket förunderligt då det föddes barn där så sent som 1880.

I mitten av 1800-talet bodde torparen Sven Andersson, född i Od 26/10 1815. Därtill 2 inhysta: Andreas Andersson, född i Tvärred 1771 och Ulrika Persdotter, född i Varnum 1771.

Vid senare efterforskning genom att höra intervjuer som vi har gjort, berättar Verner att hans fader omtalat att det bodde en smed ovanför Getlandavägen, lite hitom den stora eken som står på vänster sida om landsvägen. Vid närmare undersökning av naturen finner vi inga byggnadsrester, men marken visa att det varit en åker med väl markerade renar. Därtill kan tilläggas att Erik på Tokolla berättat att han mindes att där varit en liten beteshage som "flickorna" vid Tokulla använde för sin kom. Detta kan tänkas ha varit det försvunna Smedstorpet.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer.....