Soldattorp

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Ubby Nästergården, Gustafsson

Första kända boende:

1849 bodde på torp under Ubby Nästergården Lars Andersson, född 1785 med sin hustru Britta Svensdotter, född 1788. De hade 7 barn och i inhyses.

Torpet upphörde:

Troligen sista delen av 1870-talet. Än i dag finns ett område i Nästergården som kallas för "Knektänga", men att fastställa vad soldaten hette har vi ej kunnat.

Allmän beskrivning om Torpet:

Av skifteskartan framgår att det har legat ett soldattorp på Nästergårdens marker, söder om Sämsvägen inne i nuvarande skogsmark. Några lämningar går ej att hitta, trots mycket letande. Stolpen är därför uppsatt där vi tror är en gropavall.

Det har även funnits en backstuga i Nästegården. 1840 bodde i en backstuga Bengt Svensson, född 1767 och hans hustru Chatarina, född 1771 med dottern Anicka.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....