Tokulla (Flickornas)

Herrljunga Kommun

Tillhör Fastighet:

Om det tillhörde Ollestad eller Kläckene framgår icke. Domänverket.

Första kända boende:

I början på 1800-talet bodde där änkan Katarina Olofsdotter, född i Tärby 1/8 1781 med dottern Maria, född  28/4 1821. Modern dog 1833 och hur det gick med dottern som då  var 12 år förtäljer icke böckerna.

Torpet upphörde:

I början av 1900-talet. Då bodde där "Flickorna" Anna-Britta och Sara. De var födda i Od, Anna-Britta 1836 och Sara 1848, död 1911 och då upphörde torpet.

Allmän beskrivning om Torpet:

Torpet var beläget 50 m från nuvarande landsväg utmed Tokullavägen. Rester av murstock samt en stor lönn och syrenbuskar minner om att där varit bebott. Lyckan där torpet var beläget är ungefär ett tunnland och enligt uppgift hade de en ko. Numera använda lyckan som bete.

När vi läser sockenprotokollen finner vi följande om pigan Maria Magnusdotter, (ovan nämnda moderlösa flicka som var född Magnusdotter): "sockenstämman beslöt att genom kommunalnämnden  hos Kungl. Befattningshavare göra ansökan om befrielse från underhåll av pigan Maria Magnusdotter, som utflyttat till Kinnarumma socken i Seglora pastorat under en tid av 21 år.

27/10 1866

Maria Magnusdotters begäran om förbindelse av Hovs sockenmän att försörja henne i en annan församling kunde icke bifallas. En för henne från Kyrkoherde Gislin inlämnad rekommendationsskrivelse upplästes.

11/3 1868

Ett av Maria Magnusdotter begärt betyg om tillstånd att få vistas inom Kinnarummas kommun i Marks härad beviljades. Som villkor att till Hov sockens kommunalnämnd överlämna reversen å sina ägande penningar.

Koordinater:

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

Bilder kommer....